15foto.jpg
Savanorė Loreta: „Savanoriavimas mane išmokė koncentruoto atsidavimo, padėjo naujai įvertinti kai kuriuos gyvenimo aspektus, leido pajausti bendrystę su bendraminčiais ir visa tai perkelti į bendravimą su vaikais.“

MŪSŲ NAUJIENOS

„Vaikų linija“ ir „Jaunimo linija“: žmonių ir verslo parama leidžia išklausyti daugiau vaikų ir suaugusiųjų

2016-06-10 12:10:49

Emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ ir „Jaunimo linija“, pritraukdamos daugiau savanorių ir paramos, didina galimybes vaikams ir suaugusiems sulaukti operatyvios ir kokybiškos emocinės paramos telefonu bei internetu.

 

Praėjusiais metais „Vaikų linija“ galėjo atsiliepti į 1 iš 9 (palyginimui: 2014 m. – 1 iš 17, 2013 m. – 1 iš 24), o „Jaunimo linija“ – į 1 iš 4 skambučių (palyginimui: 2014 m. – 1 iš 7, 2013 m. 1 iš 11). „Vaikų linija“ pernai atsiliepė į 139857, o „Jaunimo linija“ – į 86201 skambučius. Vaikai ir suaugusieji pagalbos į šias tarnybas kreipėsi ir internetu: „Vaikų linija“ atsakė į 1464, o „Jaunimo linija“ – į 1627 vaikų ir suaugusiųjų laiškus.

 

Dažniausiai skambučiais ir laiškais „Vaikų linijai“ paaugliai norėjo pasidalinti sunkumais dėl santykių su draugais, tėvais, mylimuoju (-ąja), pasakojo apie patiriamas ar stebimas patyčias, išgyvenamą baimę ir nerimą, patiriamą fizinę prievartą ir kitus sudėtingus išgyvenimus. Pernai „Vaikų linijos“ konsultantai sulaukė 1137 skambučių ir 105 laiškų, kuriuose paaugliai dalijosi mintimis apie savižudybę ar pasakojo apie savęs žalojimą.

 

Skambinantys ir rašantys į „Jaunimo liniją“ praėjusiais metais taip pat ieškojo pagalbos dėl sunkumų santykiuose su mylimu žmogumi, draugais, tėvais ir kitais jiems svarbiais žmonėmis, kėlė klausimus apie gyvenimo prasmę, pasakojo apie psichikos problemas, fizinę sveikatą ir kitus sunkumus. 6677 kreipimaisi į „Jaunimo liniją“ buvo susiję su savęs žalojimu ir/ar savižudybės rizika.

 

Sunkumus išgyvenančius vaikus ir suaugusiuosius išklausė budintys savanoriai konsultantai, kurių skaičius abejose tarnybose pernai išaugo. „Vaikų linija“ 2015 m. Vilniuje ir Kaune paruošė 71 naują savanorį konsultantą, o tarnyboje iš viso pernai dirbo 189 savanoriai. Tuo tarpu „Jaunimo linija“ Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje praėjusiais metais apmokė 101 konsultantą, iš viso savo laiką ir jėgas tarnybai skyrė 327 savanoriai. Padidėjusios konsultantų komandos galėjo dirbti daugiau valandų, kas padėjo išklausyti daugiau besikreipiančių vaikų ir suaugusiųjų.

 

„Vaikų linija“ ir „Jaunimo linija“, įgyvendindamos EEE finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės gerinimas“, pernai atliko pirmąjį Lietuvoje emocinės paramos telefonu kokybės tyrimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad savanorių konsultantų teikiama paslauga atitinka gerosios praktikos reikalavimus: didžioji dalis (82 proc.) „Jaunimo linijos“ ir „Vaikų linijos“ pokalbių buvo gerai pavykę, 15 proc. – vidutiniškai pavykę ir tik 3 proc. nelabai pavykę. Taip pat tyrimas atskleidė, kad „Jaunimo linijos“ savanoriai yra ypatingai gerai pasiruošę teikti pagalbą nusižudyti ketinantiems žmonėms, o „Vaikų linijos“ savanoriai – įvairias prievartos formas patiriantiems vaikams.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką emocinę paramą ir didinti jos pasiekiamumą, „Vaikų linijai“ ir „Jaunimo linijai“ labai svarbi rėmėjų ir palaikančių žmonių parama. Praėjusiais metais verslo įmonių parama „Vaikų linijai“ sudarė 20 proc., o privačių asmenų – 7 proc. organizacijos gautų lėšų. „Jaunimo linijai“ skirta verslo parama sudarė 23 proc., o privačių asmenų – 42 proc. visų tarnybos lėšų. Gauta parama organizacijoms leidžia pritraukti, atrinkti ir apmokyti daugiau naujų savanorių konsultantų, nuolat prižiūrėti budinčių konsultantų darbo kokybę ir kelti jų kvalifikaciją, informuoti visuomenę apie teikiamą emocinę paramą, vykdyti šviečiamąją veiklą, susijusią su sunkumais, dėl kurių vaikai ir suaugusieji kreipiasi pagalbos, vykdyti lėšų paiešką, leidžiančią toliau plėtoti organizacijų veiklą.

 

Pakviesti žmones ir verslo įmones remti organizacijas, pritraukti naujų savanorių, atnaujinti naujų savanorių mokymo programą, surengti konsultantų kvalifikacijos kėlimo renginius, atlikti pirmąjį Lietuvoje emocinės paramos telefonu kokybės tyrimą, įvykdyti emocinės paramos internetu efektyvumo apklausas ir kitaip palaikyti „Vaikų linijos“ ir „Jaunimo linijos“ veiklą leido pusantrų metų įgyvendintas projektas „Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės gerinimas“, kurį finansavo EEE finansiniai mechanizmai.

Atgal

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI