15foto.jpg
Savanoris Andrius: „Vaikų linija“ – puiki galimybė realizuoti save ir prisidėti prie bendros visuotinės gerovės. Jaučiuosi lyg sugerčiau įvairius skirtingus jausmus ir iš jų gaminčiau kažką naujo – teigiamo ir pozityvaus.“

Vaikams ir jaunimui skirtų emocinės paramos telefonu ir internetu tarnybų stiprinimas

Tai Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumos išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, finansuojamas projektas "Vaikams ir jaunimui skirtų emocinės paramos telefonu ir internetu tarnybų stiprinimas, plėtojant jų institucinius gebėjimus".

 

Projektą įgyvendina: "Vaikų linija" ir "Jaunimo linija".

 

Projekto tikslas: pagerinti vaikams ir jaunimui skirtų emocinės paramos tarnybų institucinius gebėjimus ir teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę.

 

Projekto uždaviniai:

 • Pakelti "Vaikų linijos" ir "Jaunimo linijos" darbuotojų ir savanorių kvalifikaciją;
 • Padidinti ir patobulinti informacijos apie "Vaikų liniją" ir "Jaunimo liniją" sklaidą;
 • Parengti "Vaikų linijos" ir "Jaunimo linijos" lėšų generavimo (finansinio savarankiškumo didinimo) ir veiklos planus/strategijas;
 • Parengti "Vaikų linijos" ir "Jaunimo linijos" savanorių pritraukimo, mokymų (vadovavimo) ir motyvavimo programas;
 • Sustiprinti "Vaikų linijos" materialinę bazę.

 

Įgyvendindama projekto uždavinius "Vaikų linija":

 • surengs kvalifikacijos kėlimo mokymus darbuotojams, savanoriams bei supervizoriams;
 • parengs savanorių pritraukimo, mokymo (vadovavimo) ir motyvavimo programą bei
 • organizacijos strategiją ir veiklos planą, lėšų pritraukimo (finansinio savarankiškumo didinimo instrumentą) planą bei komunikacijos planą;
 • atliks skambučių analizę;
 • atnaujins savo interneto svetainę;
 • sukurs vaizdo klipus pristatančius "Vaikų linijos" veiklą (savanorių pritraukimuirėmėjų pritraukimui);
 • įsigis reikiamą įrangą.

 

Projekto viešinimas:

„Vaikų linija“ ir „Jaunimo linija“ kviečia savanoriauti

V.Lašas: emocinės paramos tarnybos gali pasiekti esminių pokyčių

 

Projektą remia:

 

lsbp logo.jpg


PAGRINDINIAI RĖMĖJAI