15foto.jpg
Prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Nacionalinė kampanija „BE PATYČIŲ” padeda apsaugoti ir išgelbėti Lietuvos vaikus. Kviečiu visus prisijungti prie šios akcijos! Juk kiekvienas atsakytas skambutis – tai išgirstas pagalbos prašymas.“

Konferencija virtualios erdvės iššūkiai patyčių prvencijai

Paveiksliukas - VK logo be uzrasu.jpg

 

KONFERENCIJA „VIRTUALIOS ERDVĖS IŠŠŪKIAI PATYČIŲ PREVENCIJAI“

 

2014 m. spalio 22 d., Vilnius

 

 KONFERENCIJOS PROGRAMA (atsisiųsti)

 

Registraciją į konferenciją rasite čia

 

KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI

 

Paveiksliukas - D.Puras.JPG   

Prof. Dainius Pūras - Vilniaus universiteto profesorius, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į sveikatą. D. Pūras įkūrė vieną pirmųjų Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų – tėvų, turinčių vaikus su proto negalia, bendriją „Viltis“. Jis vadovavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ valdyboms. Šiuo metu D. Pūras vadovauja Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicijai „Už vaiko teises“, aktyviai dalyvauja tarptautinių žmogaus teisių organizacijų veikloje: bendradarbiauja su JT agentūromis bei JT žmogaus teisių mechanizmais, dažnai yra kviečiamas skaityti pranešimus aukšto lygio tarptautiniuose susitikimuose, yra konsultavęs įvairių šalių vyriausybes sveikatos politikos klausimais.

 

Pranešimas "Patyčios kaip visuomenės sveikatos problema" (atsisiųsti).

 

 Paveiksliukas - Robertas Povilaitis.jpg  

Dr. Robertas Povilaitis -  VšĮ „Vaikų linija“ vadovas, vienas iš kampanijos BE PATYČIŲ iniciatorių, Vilniaus universiteto lektorius, Lietuvos psichologų sąjungos Psichikos sveikatos komiteto narys bei Europos psichologų asociacijų federacijos generalinis sekretorius.

 

Pranešimas "Patyčių priežastys ir prevencijos galimybės" (atsisiųsti).

 

 

 

 Paveiksliukas - G.S.Volungeviciene.JPG

 

Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė - Vaikystės Sodo ir Karalienės Mortos mokyklos psichologė, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo psichologijos studijas baigusi Oxford Brookes universitete, Anglijoje. Ji yra Lietuvos Psichologų Sąjungos narė ir BBBS programos buvusi dalyvė.

 

 

 

 

 

Paveiksliukas - nuotrauka.JPG

 

 

Vaida Mažonaitė – Vaikystės Sodo psichologė, Vyrų ir moterų santykių instituto psichologė, geštaltinės ir analitinės psichoterapijos podiplominių studijų dalyvė ir Lietuvos psichologų sąjungos narė. 6 metus ji konsultavo vaikus VšĮ „Vaikų linija" bei buvo šios tarnybos supervizorė. 

 

Pranešimas "Patyčių prevencija ir psichologinio atsparumo ugdymas Vaikystės Sode ir Karalienės Mortos mokykloje" (atsisiųsti).

 

 

 Paveiksliukas - Apolinaras Zaborskis.jpg    

 

Prof. Apolinaras Zaborskis - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedros profesorius ir Sveikatos tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas. Apie 25 metus vadovavo šio instituto Socialinės pediatrijos laboratorijai. Panašiai tiek pat metų koordinavo tarptautinį mokyklinio amžiaus gyvensenos ir sveikatos tyrimą (HBSC) Lietuvoje.

 

Pranešimas "Patyčių tarp mokinių  paplitimas HBSC tyrimo duomenimis: pokyčiai Lietuvoje ir tarptautinis palyginimas" (atsisiųsti).

 

 

 

 Paveiksliukas - Ieva Biliauskiene.JPG  

 

Dr. Ieva Bieliauskienė – psichologė - psichoterapeutė, Jungiškosios krypties psichoanalitikė bei Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės  psichologijos katedros lektorė. Nuo 1999 m. ji aktyviai dalyvauja ankstyvosios prevencijos programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinime Lietuvoje. Kaip šias programas įgyvendinančios VšĮ „Vaiko labui“ ekspertė, rengia metodinę medžiagą programų pedagogams ir konsultantams, veda mokymo seminarus programos pedagogams, įstaigų vadovams, konsultantams, atlieka programos veiksmingumo vertinimo tyrimus, konsultuoja „Vaiko labui“ administraciją įvairiais su programos įgyvendinimu susijusiais klausimais.    

 

Pranešimas 

"Žinau, kaip elgtis, jei iš manęs tyčiojasi." Dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa: „Zipio draugai“ (1 dalis) ir „Obuolio draugai“ (2 dalis) Lietuvoje  (atisiųsti).

 Paveiksliukas - Vilius Nakutis.JPG  

 

 

Vilius Nakutis – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Tinklų ir informacijos saugumo departamento Interneto priežiūros skyriaus vedėjas. V.Nakučio patirtis ir žinios, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose  yra reikšmingi sėkmingam RRT funkcijų vykdymui - elektroninio parašo,  interneto turinio priežiūrai, visuomenės švietimui tinklų ir informacijos saugumo klausimais, interneto karštosios linijos veiklos vykdymui. Įgyvendinant Saugesnio interneto projektą pagal EK programą ,,Saugesnis internetas“, RRT yra įsteigta interneto karštoji linija, o V.Nakutis yra šios interneto karštosios linijos koordinatorius.

 

Pranešimas „Interneto karštosios linijos patirtis sprendžiant elektroninių patyčių problemas“ (atsisiųsti).

  

Paveiksliukas - Erna Petkute.png  

 

Erna Petkutė - psichologė ir psichoterapeutė, BBBS programos įkūrėja Lietuvoje, dirba su smurtą patyrusiais vaikais, šeimomis ir suaugusiais Paramos vaikams centre.

 

Pranešimas „Psichologiniai emocinio smurto ir patyčių aspektai“ (atsisiųsti).

 

 

 

  

 

Paveiksliukas - Ieva Dulinskaite.JPG  

 

 

Ieva Dulinskaitė - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė. Nuo 2008 m. dirba Olweus patyčių prevencijos programos instruktore įvairiose Vilniaus m. mokyklose, nuo 2009 m. kaip vyr. instruktorė ruošia būsimus programos instruktorius, veda tęstinius mokymus ir supervizijas. Taip pat dalyvavo adaptuojant programos metodinę medžiagą Lietuvos mokykloms, kartu su kitais specialistais kasmet analizuoja programos veiksmingumo rodiklius.

 

Pranešimas „Patyčių masto kitimas: Olweus patyčių prevencijos programos vykdymo Lietuvoje patirtis“ (atsisiųsti).

 

 

 

Paveiksliukas - Egidijus Meilus.jpg  

Egidijus Meilus - Teisininkas, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyresnysis patarėjas, kuruojantis klausimus, susijusius su visuomenės informavimo priemonių veikla, saugesniu internetu bei vaiko teisių apsauga. Lietuvos reklamos biuro Arbitražo komisijos bei Filmų indeksavimo komisijos narys.

 

Pranešimas "Patyčios. Ar galiu su jomis kovoti?“ (atsisiųsti).

 

 

 

 

 

Paveiksliukas - DeividasVelkas.jpg

 

Deividas Velkas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėjas (nuo 2002 m.), Lietuvos žurnalistikos centro (nuo 2008 m.) lektorius. Projekto „Saugesnis Internetas" („Safer Internet") valdymo grupės narys (nuo 2005 m.) Interneto portalo gzi.lt (Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyva) draugijos narys (nuo 2007 m.)

 

Pranešimas "Žiniasklaidos užkampis tarp socialinės medijos ir informacinio raštingumo" (atsisiųsti).

 

   

 

 

Donatas Mažeika - Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybos viršininkas. 

Kristina Smirnova - Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė.

 

Pranešimas "Patyčių prevencijos, išaiškinimo ir tyrimo aspektai" (atsisiųsti).

 

Konferencija organizuojama „Vaikų linijai“ ir „Jaunimo linijai“ įgyvendinant projektą „Visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių ir savižudybių problemoms spręsti“. Projektas remiamas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje.
 

Organizatorius: „Vaikų linija“.

 

Konferencijos rėmėjas:

 Paveiksliukas - EEA_color_logo.jpg

 

Konferencijos partneriai:

Paveiksliukas - Vaikystes.sodas.jpg     Paveiksliukas - Paramos.vaikams.centras(sumazintas).jpg  Paveiksliukas - teo_cmyk.jpg Paveiksliukas - smm_logo_z_su_pav.jpg
 Paveiksliukas - jaunimo linija(sumazintas).jpg              Paveiksliukas - Lietuvos mokinių parlamentas LOGO.jpg
 Paveiksliukas - RRT_logo(sumazintas).jpg  
 Paveiksliukas - Vaiko_labui_LOGO(sumazintas)_jpg.jpg    Paveiksliukas - LMS(sumazinta).jpg  Paveiksliukas - sppc_logo[1].jpg    

 

 

 

 

 

 


PAGRINDINIAI RĖMĖJAI