• Be patyčių konferencija 2024
  • Vaikų linijos Facebook puslapis
  • Vaikų linijos Instagram puslapis
  • Vaikų linijos Linkedin puslapis
  • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU

Elektroninės patyčios

Elektroninės patyčios

Tai įvairios patyčių formos, vykstančios elektroninėje erdvėje – internete, mobiliajame telefone, socialiniuose tinkluose.

Payzdžiai

Įžeidžiantys komentarai, prasivardžiavimas ar užgauliojimas telefonu, internetu.

Pavyzdžiui, iš nežinomo siuntėjo telefonu arba iš žinomo/nežinomo siuntėjo elektroniniu paštu, socialiniame tinkle ir pan.

Kokių nors vaiką kompromituojančių nuotraukų ar vaizdų platinimas.

Pavyzdžiui, iš vaiko pasišaipė klasėje, visa tai nufilmavo ir įkėlė į internetą; arba nufotografavo/nufilmavo vaiką kokios nors nesėkmės situacijoje ir tą nuotrauką/filmuką įkelia į soc. tinklą, vaiką „užtagino“ ir tada visi gali matyti, komentuoti, šaipytis.

Grasinimai ar bauginimas telefonu, internetu.

Pavyzdžiui, vaikas pradeda gauti žinutes, kas jį „primuš”, „geriau nesirodyk mokykloj, nes baigsis blogai” iš nežinomų siuntėjų.

Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas jo reputacijai.

Pavyzdžiui, sukuriamas netikras vaiko profilis socialiniame tinkle Facebook, jame skleidžiama melaginga informacija apie vaiką, dedamos paredaguotos su programa „Photoshop” nuotraukos ir pan.

Gandų apie vaiką skleidimas internete.

Pavyzdžiui, vienas klasiokas vadina Joną „gėjum, žydru”, siuntinėja kitiems vaikams apie tai žinutes, nusiunčia dviejų susikabinusių vaikinų fotografiją ir sako, kad vienas iš jų yra Jonas ir kad taip jis kas vakarą valkiojasi Vilniaus gatvėmis ir pan.

Atstūmimas.

Pavyzdžiui, vaikas pradedamas kitų vaikų išmetinėti iš socialinio tinklo Facebook draugų ir į draugus jo nebepriima.

Asmeninės informacijos paviešinimas kitiems.

Pavyzdžiui, mergaitės telefonas ir el.pašto adresas yra įdedamas pažinčių svetainėje, kur mergina pristatoma kaip „karšta pupytė, galinti išpildyti slapčiausius norus”. Mergina pradeda gauti visokias seksualinio turinio žinutes ir pasiūlymus.

150 150 Vaikų linija
Pasidalinkite:
Start Typing
116 111