• Be patyčių konferencija 2024
  • Vaikų linijos Facebook puslapis
  • Vaikų linijos Instagram puslapis
  • Vaikų linijos Linkedin puslapis
  • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU

Mokytojas ir mokinys – kaip sutarti? 

Mokytojas ir mokinys – kaip sutarti?

Mokytojo ir mokinio santykiai gali būti kuo įvairiausi. Vieni mokiniai geba lengvai sutarti su savo mokytojais ir jiems nekyla jokių klausimų ar sunkumų.
O kitiems lyg tyčia vis iškyla iššūkiai po iššūkių bendraujant su konkrečiu ar net daugeliu mokytojų. Tai patirti yra tikrai natūralu. Juk tiek mokiniai, tiek mokytojai yra žmonės ir visi gali klysti. Tad jei norėtum pasidalyti savo kylančiais nesutarimais su mokytoju/-ais, gali drąsiai kreiptis į Vaikų liniją. Čia savanoriai tave išklausys ir pasikalbės rūpima tema.

Šiame puslapyje

Mokinio ir mokytojo santykis

Kaip jau minėta, visi esame žmonės ir visi klystame tam tikrose situacijose. Ne išimtis ir mokiniai bei mokytojai.

Mokinio ir mokytojo santykis išties užima didelę svarbaus gyvenimo etapo – mokymosi mokykloje – dalį.

Todėl niekaip negalime pabėgti nuo šio santykio ir turime kažkaip su tuo tvarkytis, nesvarbu, kelintoje klasėje besimokytum.

Šioje kelionėje didelę dalį atsakomybės turėtų prisiimti suaugusysis, tačiau tu, kaip vaikas, jaunuolis, taip pat gali prisidėti prie ryšio mezgimo su mokytoju.

Kaip gali megzti ryšį su mokytojais?

Pagarba vienas kitam yra raktas į sėkmingą bendravimą.
Aktyvus abipusis klausymasis padės vienam kitą suprasti, pažinti.
Mokykla, klasė yra bendruomenė, todėl turime laikytis bendrai su mokytojais ir mokiniais priimtų susitarimų.

Kaip galiu sutarti su mokytoju

nerasdamas ryšio su juo?

Natūralu, kad ne su visais žmonėmis sutariame gerai ar tampame draugais. Bet svarbu ieškoti būdų, kaip mokymosi procese jaustis saugiai, nebūti nuolatiniame konflikte bei žinoti, kur kreiptis, jei kyla iššūkių. Įtampa ir nuolatiniai ginčai gali atsiliepti ir mokymosi procesui, rezultatams, savijautai mokykloje, emocinei būsenai.

1

Asmeninis susitarimas su mokytoju svarbu

– kaip bendrausite jo pamokoje, ko vienas iš kito tikėsitės ir kokių ribų neperžengsit.

2

Tokie susitarimai priklauso nuo abiejų pusių

Jei matai, kad nepavyksta su mokytoju susitarti, jis tavęs nesupranta ar nenori suprasti, visada gali kreiptis pagalbos į mokyklos pavaduotojus ar ugdymo vadovus, kitus patikimus asmenis, mokytojus, taip pat ir į tėvus. Suaugusieji atsakingi už vaiko gerovės užtikrinimą mokykloje, todėl turi įsitraukti ir padėti vaikui jaustis suprastam ir priimtam tokiam, koks jis yra.

3

Mokinys taip pat turi suprasti,

kad suaugę stengiasi vaiko gerovę mokykloje užtikrinti. Todėl ir pats turi prisiimti dalį atsakomybės, elgtis pagal abipusius susitarimus.

4

Susitikimai

Visgi jei susitarus ir su mokytoju ir su kitais suaugusiaisiais, nepavyksta laikytis pasižadėjimų vienai ar kitai pusei, svarbu susitikti ir aiškintis, kas vis nutinka, jog klasėje tarp mokinio ir mokytojo tvyro įtampa. Tokiuose susitikimuose nebijok atvirai dalytis, kas tau nepatinka, kelia neramumą ar įtampą. Nes tik atviras bendravimas ir bendrų interesų sudėliojimas gali padėti. Nepamiršk, kad mokytojo gali nemėgti, tačiau galima susikurti abipuses sąlygas, kaip abiem būti vienoje klasėje ir nekenkti mokymosi proceso kokybei bei emocinei būklei.

5

Ieškokite pagalbos

Kartais suaugusieji gali nesuprasti, kas jų elgesyje yra ne taip, gali nematyti savo klaidų ir tas nėra pateisinama, nes suaugęs turi jausti atsakomybę dėl savo elgesio bei bendravimo su mokiniais. Ir jei suaugęs nenori, nemato poreikio ieškoti sprendimo būdų kartu su vaiku ir kitais padedančiais suaugusiais, svarbu nepasiduoti ir išsakyti savo nuogąstavimus, jaučiamą neteisybės jausmą. Mokytojas neturi elgtis neteisingai nei vieno mokinio atžvilgiu. Todėl svarbu rasti suaugusiuosius, kurie galėtų įsitraukti į šį procesą ir neleisti neteisybei tęstis.

!

Patiri spaudimą iš mokytojo, kaip elgtis?

Visi esame skirtingi, visų mokymosi gebėjimai, interesai yra skirtingi. Todėl ir mokantis vienų dalykų gali kartais tekti įdėti daugiau pastangų nei mokantis kitų. Ir tai yra visiškai natūralu.

Neprivalome visi siekti ir pasiekti vienodų rezultatų. Taigi, jei jauti, kad tavo mokytojas reikalauja per daug, tave spaudžia labiau nei kitus, tave verčia pasiekti tokių rezultatų, kokių tu net nesupranti, o pažangos tavo daromame mokymosi procese net nepastebi, drąsiai kreipkis į kitus mokytojus ar auklėtoją, tėvus, mokyklos vadovus ar kitus. Į tuos suaugusiuosius, kurie tave supranta, žino, kad mokomės skirtingai ir asmeninė pažanga yra svarbiausia. Šie suaugusieji gali pasikalbėti su tavo mokytoju ir surasti kartu sprendimą, kaip sudaryti sąlygas mokytis be jaučiamo spaudimo iš mokytojo.

Atmintinė

Ir mokytojas, ir mokinys, yra žmogus bei gali klysti, taip pat turi teisę taisyti savo klaidas.
Mandagus pasisveikinimas ir atsisveikinimas – vienas lengvesnių būdų megzti ryšį.
Būk atviras ir tuo pačiu pagarbus ieškodamas sprendimų, kaip kartu būti mokymosi procese su skirtingais mokytojais.
Jeigu nepavyksta su(si)tarti su mokytoju, kreipkis į kitus suaugusiuosius, kurie dalyvauja tavo ugdymosi procese.
Jeigu patiri spaudimą iš mokytojo, nebijok apie tai pasisakyti kitiems patikimiems suaugusiesiems.
Jei mokytojas nebando ieškoti pagarbaus bendravimo būdų, tau gali padėti kiti suaugusieji su tuo tvarkytis, būk drąsus ir kreipkis!
Tiek mokytojas, tiek mokinys turi gerbti šalia esantį kitą žmogų.

Skaitomiausi

Jeigu reikėtų ateivį iš kitos planetos išmokyti naudotis internetu – ką patartum? Internetas labai palengvina gyvenimą ir kelia daugybę puikių emocijų. Tik reikia šiek tiek pasistengti, kad nemalonūs dalykai internete neužgožtų gerųjų, o jeigu taip nutinka, surasti, kas padės atlaikyti.

Natūralu, kad tai, kas tau svarbu, gali kelti kažkiek nerimo. Visgi, didelis nerimas gali varginti ir trukdyti. Jeigu susiduri su slogiais jausmais artėjant egzaminams ar atsiskaitymams – Vaikų linijos konsultantai yra pasiruošę tave išklausyti.

Taip, kartais norint labiau, ar norint mažiau, tenka pakeisti mokyklą. Šiame pokytyje gali kilti įvairių iššūkių. Pradedant nuo pripratimo prie naujo kėlimosi ritmo, naujo kelionės maršruto, tęsiant naujų draugų susiradimu ir baigiant galimu nemaloniu atstūmimu.

Kai mokytis sunku 

Nors mokymasis yra įdomus ir vertingas procesas, kartais jis gali būti tikrai nelengvas. Kai mokytis nesiseka, gali pajusti įvairius jausmus: pyktį, liūdesį ar nusivylimą. Nelik su šiais jausmais vienas. Vaikų linijos konsultantai yra pasiruošę tave išklausyti ir padėti rasti sprendimų.

2560 1333 Vaikų linija
Pasidalinkite:
Start Typing
116 111