• Be patyčių konferencija 2024
 • Vaikų linijos Facebook puslapis
 • Vaikų linijos Instagram puslapis
 • Vaikų linijos Linkedin puslapis
 • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU
25 metus girdime ir palaikome vaikus

25 metus girdime ir palaikome vaikus

„Vaikų linija“ jau 25 metus teikia emocinę paramą vaikams ir paaugliams. Per šį laiką spėjo ne tik užaugti pirmieji vaikai, skambinę emocinės paramos, bet keitėsi ir augo pati organizacija, plėtėsi paslaugų spektras. Šiandien „Vaikų linija“ nemokamą anoniminę pagalbą teikia telefonu, laiškais ir internetiniais pokalbiais, kurių darbo laiką vis plečia – nuo spalio 1 d. „chato“ budėjimų apimtis beveik padvigubino ir emocinę paramą teikia 4 linijomis po 6 val. kasdien.

„Vaikų linijos“ psichologė dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė sako, kad besikreipiančių vaikų ir paauglių pokalbiai su „Vaikų linijos“ savanoriais padeda jų rūpesčiams neužaugti iki nepakeliamų sunkumų: „Svarbu atliepti vaikų poreikį būti pamatytiems ir išgirstiems rūpestingo suaugusio žmogaus. Tai padeda vaikams įgauti drąsos ir pasitikėjimo savimi, kai jie susiduria su įvairiais kasdienio gyvenimo iššūkiais. Deja, ne visi vaikai savo aplinkoje turi suaugusių žmonių, kuriais gali pasitikėti, kurti saugų santykį. Todėl emocinės paramos tarnybos atlieka svarbų vaidmenį išklausant ir palaikant vaikus“, – įsitikinusi dr. J. S. Jasiulionė.

10 kartų daugiau paramos

1997 m. „Vaikų linija“ pradėjo savo veiklą nuo kelių valandų telefoninės pagalbos per dieną. Šiandien emocinę paramą teikia 2000 valandų per mėnesį – kasdien keliomis linijomis bendrauja su vaikais ir paaugliais telefonu bei internetu. Kasdien įvyksta daugiau nei 300 pokalbių su vaikais, kurie nori pasikalbėti įvairiomis temomis: apie santykius su tėvais, bendraamžiais, patyčias, savižudybę, nerimą, vienišumą, valgymo sutrikimus, lytinę orientaciją, tapatybę ir t. t.

Vaikus išklauso ir palaiko savanoriai-konsultantai, kurie pirmiausia baigia parengiamuosius mokymus ir jų metu įgyja teorinių bei praktinių žinių apie emocinę paramą. Todėl „Vaikų linijos“ savanoriu gali tapti bet kokios specialybės ar išsilavinimo žmogus, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Svarbiausia turėti motyvacijos ir galimybių skirti dalį savo laiko – maždaug 15 val. per mėnesį.

Per 25 metus „Vaikų linijoje“ emocinę paramą teikė ar kitais būdais savanoriavo daugiau nei 1500 savanorių. Kaip sako „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis, savanorių geografija šiandien labai išsiplėtusi.

„Veiklos pradžioje savanoriai dirbo tik didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, kiek vėliau – Klaipėdoje, o šiandien turime savanorių iš įvairių Lietuvos vietų ir net iš užsienio, mat pradėjus plėsti emocinės paramos „chatu“ paslaugą, atsirado galimybė kviesti žmones savanoriauti nuotoliu“, – sako „Vaikų linijos“ vadovas.

Anot dr. R. Povilaičio, savanoriai yra milžiniškas turtas ne tik „Vaikų linijai“, bet ir visai visuomenei, mat visuomenė tampa sveikesnė, kai vieni žmonės skiria savo laiko ir energijos siekdami padėti kitiems jaustis geriau.

Ar Lietuvoje dar liko patyčių?

2004 m. „Vaikų linija“ pradėjo sąmoningumo didinimo kampaniją „BE PATYČIŲ“, kurios tikslas ne tik šviesti visuomenę patyčių tema, bet ir ieškoti būdų, kaip padėti mokykloms spręsti šią opią problemą.

„Radome draugų Švedijoje – užmezgėme partnerystę su organizacija „Friends“ ir adaptavome jų taikomą patyčių ir žeminančio elgesio prevencijos programą Lietuvoje. 20-yje Lietuvos mokyklų nuosekliai įgyvendinant šią programą, pastebėjome, kad patyčių mastas jose mažėja – kai kuriose mokyklose net trečdaliu sumažėjo mokinių, patyrusių žeminantį elgesį, taip pat sumažėjo mokinių, kurie žemino kitus, o mokyklos darbuotojų motyvacija įsitraukti į prevencinį darbą išaugo“, – sako „Vaikų linijos“ vadovas.

Nepaisant programos efektyvumo, „Vaikų linija“ turėjo stabdyti platesnį „Friends“ diegimą Lietuvos ugdymo įstaigose, nes nėra finansavimo šaltinių tokioms prevencinėms programoms diegti.

Panaši situacija ir su „BE PATYČIŲ“ kampanija: „Per 18 metų pavyko aktualizuoti patyčių temą ir prisidėti prie to, kad patyčių reiškinys atsirastų Švietimo įstatyme, kad mokyklose būtų rimčiau vertinamas šis vaikus žeidžiantis elgesys. Deja, „BE PATYČŲ“ kampanijos veiklas teko pristabdyti“, – sako dr. R. Povilaitis ir su liūdesiu priduria, kad valstybės dėmesys patyčių problemai išblėso.

Vaikų balsas

Šį rudenį „Vaikų linija“ pradėjo įgyvendinti ilgai brandintą idėją suburti vaikų Patarėjų komandą. Tai bus pagalbininkai, kurie stebės, vertins „Vaikų linijos“ darbą, teiks idėjas ir taip prisidės prie „Vaikų linijos“ misijos.

„Per visus veiklos metus jaučiamės užsitarnavę vaikų pasitikėjimą – panašu, kad vaikams yra priimtini tie būdai, kuriais „Vaikų linija“ teikia emocinę paramą. Tačiau jaučiame ir tai, kad norint kuo geriau atliepti vaikų poreikius besikeičiančiame pasaulyje, mums reikalingi pačių vaikų ir paauglių patarimai, siūlymai. Tad šiais metais pakvietėme Lietuvos vaikus ir paauglius prisijungti prie „Vaikų linijos“ Patarėjų komandos ir tokiu būdu būti „vaikų balsu“ mūsų organizacijoje bei padėti teikti dar geresnes paslaugas vaikams“, – sako „Vaikų linijos“ psichologė dr. J. S. Jasiulionė.

Į kvietimą atsiliepė daugiau nei 40 veiklių vaikų ir paauglių iš įvairių Lietuvos vietų, kuriems rūpi vaikų emocinė sveikata ir jie turi idėjų, kaip ją pagerinti. Šiuo metu vyksta kandidatų atranka ir metų pabaigoje naujoji „Vaikų linijos“ patarėjų komanda pradės darbą.

Renginys „25 metus girdime ir palaikome vaikus“

Spalio 22 dieną nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko „Vaikų linijos“ gimtadienio renginys „25 metus girdime ir palaikome vaikus“. Informacinėje erdvėje buvo galima susipažinti su vaiko teisių ir emocinės paramos srityse dirbančiomis organizacijomis: „Vaiko labui“, „Savanoriai vaikams“, „Vaikų linija“, „Jaunimo linija“, „Lietaus vaikai“, taip pat vyko paskaitos, pranešimai ir diskusija, „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis ir „Vaikų linijos“ psichologė, savanorių mokytoja dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė pasako apie „Vaikų linijos“ 25 metų sėkmes ir iššūkius. Stebėjome šiokio teatro „Low air“ pasirodymą „Me two / savoj krūvoj“ ir, žinoma, bendravome su savanoriais bei bendraminčiais prie kavos ar arbatos. O vaikų laukė Emocijų erdvė, kurioje per patyrimų veiklas buvo galima leistis į savo jausmų pažinimo kelionę, pažaisti ir pasimokyti draugauti, taip pat filmai, dailės terapijos metodais paremti užsiėmimai, edukacinės dirbtuvės.

Jeigu neturėjote progos savaitgalį sudalyvauti „Vaikų linijos“ gimtadienio renginyje „25 metus girdime ir palaikome vaikus“, kviečiame žiūrėti paskaitų ir diskusijos įrašą:

 • „Kaip kurti emocinį ryšį su vaikais ir paaugliais“, dr. Laura Vencė, neuromokslininkė, lektorė.
 • „Kodėl svarbu girdėti ir suprasti vaikų poreikius“, Aušra Kurienė, psichologė-psichoterapeutė, Paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė.
 • „Besikeičianti Lietuva: apmąstant (ne)įvykusias permainas“, prof. Dainius Pūras, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius, VU Psichiatrijos klinikos profesorius.
 • Diskusija – dalyvauja Aušra Kurienė (Paramos vaikams centras), prof. Dainius Pūras (Žmogaus teisių stebėjimo institutas) ir Klėja Merčaitytė (Lietuvos moksleivių sąjunga). Diskusiją moderuoja „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis.

Projektas „Savanorystės „Vaikų linijoje“ skatinimas visoje Lietuvoje: naujų savanorių pritraukimas iš regionų, savanorių mokymai, kvalifikacijos kėlimas bei motyvavimas” yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Smagu matyti palaikančias šypsenas ir girdėti šiltus žodžius. Jeigu svarstote, kokia dovana būtų tinkamiausia „Vaikų linijai“ 25-mečio proga – kviečiame prisijungti prie Milžiniškos mūsų misijos ir padėti išklausyti vaikus. Tai galite padaryti keliais būdais:

 • skiriant paramą „Vaikų linijos“ veiklai,
 • prisidedant prie savanorių motyvavimo paslaugomis ar prekėmis,
 • tampant savanoriais,
 • išklausant šalia esančius vaikus
 • aukojant kovai už Ukrainos laisvę! Kad visi pasaulio vaikai galėtų augti saugūs.
600 295 Vaikų linija
Pasidalinkite:
Start Typing
116 111