• Be patyčių konferencija 2024
  • Vaikų linijos Facebook puslapis
  • Vaikų linijos Instagram puslapis
  • Vaikų linijos Linkedin puslapis
  • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU

Patyčių prevencija: svarbu ne kuo didesni užmojai, bet maži, kantrūs ir nuoseklūs žingsniai

Šių metų balandžio – gruodžio mėnesiais Vaikų linija įgyvendino „Friends“ patyčių ir žeminančio elgesio prevencinę programą 4-iose Vilniaus mokyklose. Programos įgyvendinimo pradžioje buvo atlikta mokinių ir mokyklos darbuotojų apklausa, padedanti įvertinti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio mastą mokykloje, vėliau apklausų rezultatai naudojami prevencinių veiksmų mokykloje planavimui.

Apklausoje dalyvavo

MOKINIAI
0
DARBUOTOJAI
0

„Programos įgyvendinimas vyko gana įtemptu mokykloms laiku. Šių mokslo metų pradžia mokyklų darbuotojams atnešė daug neapibrėžtumo, susijusio su gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, atnaujintomis ugdymo programomis, kolegų mokyklose stoka. Rudenį vyko mokytojų streikai, kuriais buvo siekiama gerinti mokytojų darbo sąlygas, girdėjome apie keletą smurto protrūkių, įvykusių mokyklose tarp mokinių arba prieš mokytojus. Tad tikrai svarbu ir vertinga, kad tokiu įtemptu laiku mokyklos, su kuriomis bendradarbiavome, rado jėgų ir laiko ne tik „gesinti gaisrus“ ir spręsti tarp vaikų kylančias žeminančio elgesio situacijas, bet užsiimti patyčių prevencija“,

– sako „Vaikų linijos“ psichologė dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė.
Dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė.

Apibendrinant, apie pusę mokyklos darbuotojų vertina, kad yra gana aiškus bendras mokyklos darbuotojų sutarimas smurto ir patyčių prevencijos klausimais, taip pat panašus skaičius darbuotojų jaučiasi gana aktyviai įsitraukę į patyčių prevencines veiklas. Taip pat beveik 50 proc. mokinių mokykloje jaučiasi saugiai (kiti bent kartais ar dažnai jaučiasi nesaugūs).

Įgyvendinant prevencinės „Friends“ programos mokymus mokyklos darbuotojai turėjo progą ne tik susipažinti su apklausų rezultatais, bet ir diskutuoti, kokie žeminančio elgesio iššūkiai kyla jų mokyklose, taip pat kelti idėjas, kaip tas išryškėjusias problemas būtų galima spręsti artimiausiais mokslo metais.

J. S. Jasiulionė pabrėžia, kad „Friends“ patyčių ir kitokio žeminančio elgesio programoje itin atidžiai atsižvelgiama į mokyklos ypatumus, turimus resursus bei galimybes, todėl kiekvienoje mokykloje programa vyksta savaip – atsižvelgiant į mokykloje atlikto įvertinimo rezultatus bei mokyklos darbuotojų pasiūlytas patyčių, žeminančio elgesio prevencijos idėjas.

Rudenį vyko mokymai visiems mokyklų darbuotojams, kuriuose sudalyvavo 300 darbuotojų. Mokymų metu jie kūrė prevencines idėjas, padėsiančias mažinti žeminančio elgesio patyrimą ir galinčias didinti mokinių saugumą mokykloje. Idėjas, kurios padėtų keisti tam tikras žeminančiam elgesiui palankias nuostatas.
Taip pat vyko atskiri mokymai klasių auklėtojams – jų metu klasių vadovai buvo supažindinami su „Friends“ programos metodine medžiaga, taikoma prevenciniuose užsiėmimuose klasėse. Paskaitos mokyklų tėvams sudalyvavo ir virš 70 tėvų ar globėjų, auginančių skirtingo amžiaus mokinius.

Vaikų linijos bendradarbiavimas su mokyklomis šiuo metu baigiasi, tačiau mokyklų pradėtas prevencinis darbas tebesitęsia. O jame svarbu ne kuo didesni užmojai, bet maži, kantrūs ir nuoseklūs žingsniai, rūpinantis visos mokyklos bendruomenės narių saugumu.

Projektą „Patyčių prevencijos programos „Friends“ mokymai Vilniaus miesto mokykloms“ finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto partneriai

1600 901 Vaikų linija
Pasidalinkite:
Start Typing
116 111