• Be patyčių konferencija 2024
  • Vaikų linijos Facebook puslapis
  • Vaikų linijos Instagram puslapis
  • Vaikų linijos Linkedin puslapis
  • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU

STOP! Smurtas nėra bendravimo forma

STOP! Smurtas nėra bendravimo forma

Fizinis smurtas – tai tyčiniai asmens veiksmai, kurie sukelia fizinį skausmą. Tokie veiksmai gali sutrikdyti žmogaus sveikatą bei sukelti pavojų gyvybei, šis elgesys nėra toleruotinas ir teisėtas. Niekas neturi teisės bet kokia forma, taip pat ir fiziškai, skriausti kito. Ar tai būtų vaikas, skriaudžiantis kitą vaiką, ar suaugęs, skriaudžiantis vaiką. Jeigu patiri fizinį smurtą, ar jį matai – žinok, kad gali kreiptis pagalbos. Apie tai gali pasikalbėti su Vaikų linijos savanoriu.

Šiame puslapyje

Fizinis smurtas

Trenkimas, spyrimas, pliaukštelėjimas, stiprus purtymas, stumdymas, tampymas, dusinimas, plakimas, braižymas, žnaibymas, tąsymas už plaukų, badymas, šaudymas, skandinimas, deginimas, mušimas įvairiais daiktais, grasinimas fiziškai užpulti ir kt.
Bazinių poreikių nepatenkinimas, įskaitant miego ir maisto ribojimą ar nesuteikimą, atsisakymas suteikti pagalbą sergant ar su(si)žeidus.
Fizinės bausmės už tam tikrą elgesį.
Priverstinis suvaržymas ar uždarymas, užrakinimas patalpoje.
Daiktų daužymas ir mėtymas ginčo metu į kitą asmenį.

Suaugusiojo fizinis smurtas

Su fiziniu smurtu susidurti galima įvairiose aplinkose: šeimoje, kai smurtauja suaugęs prieš vaiką, ugdymo įstaigose, kieme ar kitur, kai smurtauja vaikas prieš vaiką. Taip pat galima tapti smurto liudininku, kuris tampa bejėgis tam tikroje situacijoje.

Suaugusiojo fizinis smurtas prieš vaiką yra nelegalus veiksmas, kuris yra draudžiamas įstatymų ir už jį baudžiama.

Tai nėra tinkama forma išreikšti emocijas, spręsti iškilusius sunkumus ar ginčus šeimoje.

Susidurdamas su fiziniu smurtu šeimoje ar kitoje aplinkoje, kurioje smurtauja suaugęs, kviečiame netylėti ir kreiptis pagalbos.

Suprantama, kad gali būti baugu ir nedrąsu kreiptis, nes nežinai, kaip sureaguos smurtautojas.

Gal jautiesi vienišas/a ir nežinai, kaip kažkas, tavo akimis beviltiškoje situacijoje, galėtų padėti, taip pat gali nežinoti įstaigų, į kurias gali kreiptis. Taigi norime padrąsinti ir nekentėti. Visi turi prigimtinę teisę į saugią gyvenamąją aplinką.

Ką daryti,

susidūrus su suaugusiojo fiziniu smurtu?

1

Visų pirma gali apmąstyti aplinką, kurioje gyveni.

Galbūt joje yra suaugusių žmonių, kuriais pasitiki ir kurie tau galėtų padėti.

2

Jeigu išties baisu ir esi nežinomybėje, gali pirmiausia paskambinti į Vaikų liniją

116 111 arba parašyti pokalbiais internetu. Su tavimi pasikalbės savanoris, leis išbūti tavo sunkius jausmus, išklausys ir pasidalys galimybėmis, kur gali kreiptis savo atveju.

3

Kreipkis į Vaiko teisių liniją telefonu 8 800 10 800 arba internetu

Jeigu jautiesi kiek drąsiau ir nori, kad tavo gyvenimas kuo greičiau keistųsi, nes aplinkoje, kurioje gyveni, tau nėra saugu, smurtas pasikartoja, gali tiesiogiai kreiptis į Vaiko teisių liniją telefonu 8 800 10 800 arba internetu https://pagalbavaikams.lt/. Tiek Vaikų linijos savanoris, tiek Vaiko teisių linijos konsultantas neprašys tavęs prisistatyti, jei to nenorėsi, galėsi likti anonimas. Vaikų teisių linijos atstovas galės tau suorganizuoti pagalbą, papasakos visą eigą, kaip ir kas vyks. Jei nenorėsi, neatskleis tavo duomenų ir smurtautojas nesužinos, kad būtent tu kreipeisi pagalbos.

4

112

O jeigu tau gresia pavojus šiuo metu, kreipkis į Bendrosios pagalbos centrą numeriu 112.

Fizinis smurtas patiriamas iš kito vaiko

Fizinis smurtas patiriamas iš kito vaiko taip pat yra netoleruotinas veiksmas.

Skriauda iš kito vaiko dažnai patiriama tokioje aplinkoje, kurioje skriaudėjas jaučiasi saugus, nematomas ir nebaudžiamas. Tai gali būti uždaresnės erdvės mokykloje ar kai nėra šalia suaugusiojo.

Skriaudžiamas dažnai būna silpnesnis vaikas už skriaudėją. Tad patiriant fizinį smurtą iš kitų vaikų verta atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius.

Tačiau taip pat reikia žinoti, kad bet koks skriaudimas nėra tinkamas ir leistinas elgesys. Todėl bet kuriuo atveju reikia nebijoti ieškoti pagalbos.

Tikrai gali būti tiek emociškai, tiek fiziškai sunku pačiam susitvarkyti su smurtinėmis situacijomis.

Suaugusiųjų atsakomybė sudaryti vaikui saugią aplinką mokytis, bendrauti ir tiesiog būti.

Suprantama, kad gali būti nedrąsu ieškoti pagalbos, ypač jei skriaudėjas įbaugina, tačiau reikia stengtis sukaupti visą drąsą ir bandyti.

Ką daryti,

susidūrus su kito vaiko fiziniu smurtu?

1

Pasakyk STOP

arba duok ženklą sustoti skriaudikui. Įvardyk, jog tai nėra priimtina ir apie smurtą informuosi atsakingus suaugusiuosius.

2

Ieškok pagalbos

Jei nepavyksta žodžiu ar atsitraukimu sustabdyti skriaudiko arba tai vyksta ne pirmą kartą, ieškoti pagalbos galima kreipiantis į suaugusiuosius, kuriais tu pasitiki. Tai gali būti mokytojai, šeimos nariai ar kiti.

3

Kreipkis į Vaikų liniją

Jeigu neramu ar nesi tikras, kad suaugusieji padės, visada gali kreiptis į Vaikų liniją. Čia tave išklausys savanoris ir galėsite kartu pamėginti ieškoti sprendimų, jei tuo metu to norėsi.

4

Jeigu fizinis smurtas yra užsitęsęs ir esi išties sudėtingoje situacijoje, taip pat gali kreiptis į Vaiko teisių liniją

4

112

Jeigu esi pavojingoje situacijoje ir tavo gyvybei grėstų pavojus, gali kreiptis į Bendrosios pagalbos centrą numeriu 112.

Atsidūrei skriaudėjo pozicijoje,

ką daryti?

1

Tu visadagali sustoti

Fizinis smurtas tikrai nėra bendravimo priemonė ir kiekvieno pareiga stabdyti tokį elgesį. Suaugusiųjų informavimas apie mušimą ar kitą daromą fizinę skriaudą yra pagalba kenčiančiam, o ne skundimas. Jeigu taip nutiko, jog įsitraukei į netinkamą draugiją, kuri skatina skriausti kitus, ar dėl emocinių iššūkių, nesusivaldei ir ėmeisi fizinio smurto prieš kitą vaiką, tu visada gali sustoti.

2

Ieškok pagalbos

Tikriausiai supranti, kad smurtas nėra išeitis tinkamas ir būdas spręsti kilusį konfliktą ar kitą situaciją. Todėl visada gali kreiptis į patikimus suaugusiuosius – tai gali būti tavo šeimos nariai, mokytojai ar kiti. Pasikalbėk su jais, pasidalyk, kas nutiko ir kaip jautiesi. Suaugęs tau padės rasti sprendimo būdų, kaip suvaldyti situaciją, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju.

3

Pripažink klaidas

Jeigu situacija užsitęsia ir jauti atstūmimą iš anksčiau buvusių draugų, dalykis apie tai su suaugusiais, pasikalbėk su draugais ar bendraklasiais. Būk šiuo atveju nuoširdus ir nusiteik, kad gali sulaukti kritikos. Tačiau tavo atviras pokalbis ir drąsa parodys kitiems vaikams, jog pripažįsti savo klaidas ir keitiesi. Žinoma, priklauso nuo situacijos, kiek tai užtruks. Tačiau būk kantrus ir nepamiršk bendrauti su tau padedančiais žmonėmis.

4

Jei norėsis dar su kažkuo iš šalies pasikalbėti, visada gali kreiptis į Vaikų liniją. Čia kreipiantis tave išklausys savanoris, kuris priims tave tokį, koks esi, pabus su tavimi ir tavo emocijomis, jei norėsi, padės paieškoti sprendimo būdų.

Fizinio smurto liudininku

gali tapti kiekvienas

Taip gali nutikti, kai šeimoje tėvų skriaudžiamas brolis ar sesė, gali būti smurtaujama prieš tavo draugą, o kartais gali pamatyti mušamą ar kitaip gatvėje skriaudžiamą nepažįstamąjį. Tai išties sudėtingus ir sunkius išgyvenimus sukelianti patirtis. Kartais gali būti sunku dėl to, jog bijai, kad pats fiziškai nenukentėtum, bet kitas yra skriaudžiamas, ką daryti? Labai svarbu nelikti abejingam tokiose situacijose ir informuoti suaugusiuosius apie pamatytus vaizdus ar apie situacijas, kuriose atsiduri.

1

Informuok suaugusiuosius

Jei tavo draugas ar pažįstamas yra mušamas ar kitaip skriaudžiamas kito vaiko, svarbu perduoti šią informaciją suaugusiems, kuriais pasitiki. Ir žinok, kad toks poelgis nėra skundimas, kaip kartais gali atrodyti, arba gali taip sakyti skriaudėjas ir bandyti tave bauginti. Informavimas apie kito skriaudimą gali padėti nuskriaustajam ir tai yra teisingas žingsnis. O suaugusiųjų atsakomybė padėti išspręsti problemą.

2

Skambink 112

Jei tavo šeimoje yra skriaudžiamas tavo brolis ar sesė, tu taip pat tampi smurto auka ir raginame kreiptis pagalbos ne tik dėl brolio ar sesės, bet ir dėl savęs. Nors nesi žalojamas fiziškai, tuo metu tau gali pakenkti emociškai. Išties smurtaujančioje aplinkoje būti kasdien yra didelis iššūkis ir taip būti neturi. Todėl nebijok kreiptis pagalbos į Vaikų liniją, Vaiko teisių liniją ar Bendrąjį pagalbos centrą numeriu 112.

3

Informuok

Jei matai gatvėje ar kitur suaugusiojo skriaudžiamą pažįstamą ar nepažįstamą vaiką, susisiek ir informuok apie tai savo tėvus ar kitus suaugusiuosius. Taip pat gali paskambinti į Bendrosios pagalbos centrą 112 ir pranešti apie matomą nusikaltimą.

4

Svarbu suprasti, kad tokios situacijos gali būti pavojingos, tad nepamiršk pirmiausia pasirūpinti savo saugumu, o iš saugios erdvės ieškoti pagalbos.

Įsimink, kad smurtas nėra tinkama bendravimo forma šeimoje, tad nebijok apie tai kalbėti ir kreipkis pagalbos.

Atmintinė

Pasakyk STOP arba duok ženklą sustoti skriaudikui. Įvardyk, jog tai nėra priimtina ir informuosi atsakingus suaugusiuosius apie smurtą.
Ieškok pagalbos kreipiantis į savo aplinkoje esančius suaugusiuosius, kuriais pasitiki. Tai gali būti mokytojai, šeimos nariai ar kiti.
Emociškai pasijusti lengviau ir sprendimo būdų kartu ieškoti padės Vaikų linijos savanoriai.

Konkrečius pagalbos veiksmus padės sudėlioti kreipiantis į Vaiko teisių liniją

Jeigu esi pavojingoje situacijoje ir jei tavo gyvybei grėstų pavojus, gali kreiptis į Bendruoju pagalbos numeriu 112.

Skaitomiausi

Natūralu, kad tai, kas tau svarbu, gali kelti kažkiek nerimo. Visgi, didelis nerimas gali varginti ir trukdyti. Jeigu susiduri su slogiais jausmais artėjant egzaminams ar atsiskaitymams – Vaikų linijos konsultantai yra pasiruošę tave išklausyti.

Daugybei žmonių kartais kyla minčių apie savižudybę. Galbūt ir tu šiuo metu jautiesi vienišas ar niekam nereikalingas, išgyveni didelį vidinį skausmą ar tuštumą, svarstai, kokia prasmė toliau gyventi.

Taip, kartais norint labiau, ar norint mažiau, tenka pakeisti mokyklą. Šiame pokytyje gali kilti įvairių iššūkių. Pradedant nuo pripratimo prie naujo kėlimosi ritmo, naujo kelionės maršruto, tęsiant naujų draugų susiradimu ir baigiant galimu nemaloniu atstūmimu.

Kai mokytis sunku 

Nors mokymasis yra įdomus ir vertingas procesas, kartais jis gali būti tikrai nelengvas. Kai mokytis nesiseka, gali pajusti įvairius jausmus: pyktį, liūdesį ar nusivylimą. Nelik su šiais jausmais vienas. Vaikų linijos konsultantai yra pasiruošę tave išklausyti ir padėti rasti sprendimų.

2560 1333 Vaikų linija
Pasidalinkite:
Start Typing
116 111